poniedziałek, 4 maja 2015

podjęcie decyzji

Dalej zalecam ostrożność. "Moje okolice" (okolice 109 zł.) nie zostały jeszcze przetestowane. Jak na podbitkach daje się coś ugrać, oczywiście należy korzystać.
Ciułaczu, jeżeli posiadasz akcje, moim skromnym zdaniem, należy rozważyć sprzedaż. Jesteśmy już w fali 4 (wykres 1H). Oczywiście możliwe wzrosty do 121 zł, ale w najbliższych dniach należy oczekiwać spadków (fala 5 z zasięgiem 109 zł). to należy być ostrożny bo zależy od analizy , można naliczyć i więcej.
Połowę lipca już mamy na ramieniu i inwestorzy mogą myśleć o sierpniowych zakupach a kto miał sprzedać to sprzedał a powrócili ci co wyszli przed dywidendą.Tak czy tak to należy stopów pilnować bo na miedziaku ładnie sie spisują. Przed formalnym podjęciem decyzji należy umożliwić wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym sprzedaż akcji. W końcu jednym z głównych czynników pożyczek, które decydują o inwestowaniu na giełdzie jest możliwość szybkiego spieniężenia walorów. Po wycofaniu akcji z obrotu zamknięcie inwestycji jest wydatnie utrudnione. Z tego też powodu przepisy opisują zarówno procedury wezwań jak i przymusowego odkupu akcji (sell-out), mając na celu zabezpieczenie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Aby usprawnić procedurę stosuje się też mechanizm przymusowego wykupu (squeeze-out), który pozwala podmiotom kontrolującym osiągnąć 100% udział w kapitale spółki. Po przeprowadzeniu tych procedur oraz podjęciu stosownych decyzji przez Walne Zgromadzenie spółki i zarząd GPW akcje spółki zostają wykluczone z obrotu. Zniesienie dematerializacji akcji powoduje utratę statusu spółki publicznej, a co za tym idzie możliwość zaprzestania publikacji raportów bieżących i okresowych. Nabywcy akcji mogą realizować swoją wizję rozwoju spółki bez konieczności dzielenia się nią z pozostałymi inwestorami. miała prawie 30 milionów i kto zgadnie ile zarabia rada nadzorcza ?
Tu zrobię wklejkę :
Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki w 2012 roku
Zarząd Spółki w 2012 roku nie pobierał wynagrodzenia i kredytu. Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia
w 2012 roku.
Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki
Emitent w 2012 r. nie korzystał z lista darmowych chilówek usług Autoryzowanego Doradcy, dlatego nie wypłacał
wynagrodzenia z tego tytułu.
Z tej ścieżki korzystają przede wszystkim spółki, które są przejmowane przez podmioty niepubliczne. W ostatnich latach były to spółki z branży medialnej (Gadu-Gadu, Bankier.pl, Interia.pl), IT (Teta) czy sektorów około medycznych (Nepentes, Optopol Technology).
Podkreślam, że jest to moje zdanie. Nikogo nie namawiam do pochopnych decyzji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz